Αγγελική Βασιλοπούλου

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η φιλοσοφία στα χρόνια της αρχαιοελληνικής τραγωδίας[ Friedrich Wilhelm Nietzsche, Η φιλοσοφία στα χρόνια της αρχαιοελληνικής τραγωδίας ]Περιοδικό "Νησίδες" τχ.15Χειμώνας 2016-2017
Η φιλοσοφία στα χρόνια της αρχαιοελληνικής τραγωδίας[ Friedrich Wilhelm Nietzsche, Η φιλοσοφία στα χρόνια της αρχαιοελληνικής τραγωδίας ]www.philosophica.gr Δεκέμβριος 2016
Ποιήματα[ Jorge Luis Borges, Ποιήματα ]Περιοδικό "Νησίδες" τχ.12Χειμώνας 2014-2015