Βασίλης Κ. Παππάς
Ελλάδα


Ο Βασίλης Κ. Παππάς κατοικεί και εργάζεται στην Αθήνα. Σπούδασε φιλολογικές & νομικές επιστήμες (master).
Εισήλθε στο χώρο των γραμμάτων από νεαρή ηλικία σαν ιδιαίτερο ταλέντο. Για το λόγο αυτό του χορηγήθηκε κρατική υποτροφία στη λογοτεχνία και ειδική άδεια δημιουργίας.
Είναι μέλος της Ένωσης (Ετ) Ελλήνων Λογοτεχνών, της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης και της Ε.ΛΟ.ΣΥ.Λ. Είναι πολυγραφότατος, πολύγλωσσος και πολυδιάστατος. Είναι ο μικρότερος γιος του Κωνσταντίνου Χαράλαμπου Παππά και της Λαμπρινής Παππά, το γένος Φίλιππου Βασιλείου.

Έργο 1: Οδύσσεια μιας Ελλάδας άλλης (Α’-Ω)
(Σημ: Ο κάθε τόμος έχει από 300 ποιήματα προς τιμή των 300 του Λεωνίδα.)
Έργο 2: Ελλάδα δεν είναι μόνο τα βουνά (Συμπεριλαμβάνει 8 ποιητικές συλλογές αγγλικά και ελληνικά).
Έργο 3: Ακοίμητες πολιτείες και περιηγήσεις του τυφλού πατέρα μου
(Συμπεριλαμβάνει 6 ποιητικές συλλογές αγγλικά και ελληνικά).
Υπό έκδοση Έργο 4: Κωδικοποιημένη σάτιρα του Αριστοφάνη
Συλλογικά: περίπου 80 000 στίχοι.
Ποιήματα 11 300. Ποιητικές συλλογές 151. Τόμοι 40. Υπερτόμοι 8

***************************************************************************
Vasilis K. Pappas lives and works in Athens. He studied philology and law (master) from where he graduated with honors. He became a man of letters from an early age as a special talent. For this reason, he received a state scholarship in literature and a special author's license. He is a member of the Hellenic Literature Society, Thessaloniki Writers' Society, and Larissa Union of Poets and Writers. He is prolific, multilingual, and multidimensional. He is the youngest son of Konstantinos Charalambos Pappas and Lambrini Pappa, nee Filippos Vasileiou.

Publications:
Odyssey of Another Greece, Volumes: A’-Ω
(Note: Each volume has 300 poems in honor of Leonidas’ 300 Spartans)
Project 2: Greece is not only the mountains (Includes 8 collections of poetry in English and Greek).
Project 3: Sleepless states and tours of my blind father. (Includes 6 poetry collections in English and Greek).
Under publication Project 4: Codified satire of Aristophanes
Total: about 80,000 verses. Poems 11 300. Poetry collections 151. Volumes 40. Large volumes 8

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Ανθολόγος