Αντώνιος Κ. Παγκράτης
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ο Παρθενώνας των Βυζαντινών ως «ναός» της Παναγίας[ Αντώνιος Ε. Καλδέλλης, Ο βυζαντινός Παρθενώνας ]"Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα" 17/12/2017
Οι πελατειακές σχέσεις στον στρατό[ Θάνος Μ. Βερέμης, Ο στρατός στην ελληνική πολιτική ]"Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα" 5/2/2017
Ο Ρήγας, τα αδιέξοδα και οι Φιλικοί[ , Δύο πρίγκιπες στην ελληνική επανάσταση ]"Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα" 27/11/2016
Έλληνες είναι. Τι να κάνω; Να φέρω ξένους;[ Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, 1915 ]"Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα" 9/10/2016
Το ελληνικό παρόν μέσα από την Ιστορία[ Πέτρος Σ. Μακρής - Στάικος, Κίτσος Μαλτέζος ]"Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα" 25/9/2016