Θεόδωρος Κυριάζος


Ο Θεόδωρος Κυριάζος γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι εκπαιδευτικός και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Συμβουλευτική και στην Επιχειρησιακή Διοίκηση. Είναι επίσης υποψήφιος διδάκτορας Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τη Θετική Ψυχολογία, τις Οργανωσιακές Συγκρούσεις, την Εκπαιδευτική Έρευνα και την Ψυχομετρία.

Τίτλοι:
Συγγραφέας