Γιώργος Πρέκας
Ελλάδα


Ο Γιώργος Πρέκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992. Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής Λατινικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας