Γεωργία Κονδύλη
Ελλάδα


Γεωργία Κονδύλη, Ph.D., Μουσικολόγος, Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Α.ΤΕ.Ι Κρήτης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής