Αθηνά Καρατζά


Η Αθηνά Καρατζά είναι διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Αποφοίτησε από το Αµερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος (Pierce College) και πραγµατοποίησε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φιλοσοφική Σχολή) του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε ειδίκευση στη Φιλοσοφία. Έπειτα, οι µεταπτυχιακές της σπουδές στην "Πολιτική Επιστήµη και Κοινωνιολογία" πραγµατοποιήθηκαν στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Στη διάρκεια των σπουδών της, υπήρξε υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων, απασχολήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και συνεργάστηκε µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης και το ΕΚΠΑ. Είναι Υπεύθυνη Σύνταξης της ετήσιας τρίγλωσσης επιθεώρησης κοινωνικών ερευνών Κοινωνικές Επιστήµες (διεύθ.: Ν. Παναγιωτόπουλος) και εξωτερική συνεργάτις εκδοτικών οίκων όπου πραγµατοποιεί επιµέλειες και µεταφράσεις επιστηµονικών δοκιµίων. Ακόµη, είναι συνεργάτις της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για την υποστήριξη προγραµµάτων και δράσεων προβολής και δηµοσιότητας του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας, και για το πρόγραµµα Erasmus+/ΚΑ1.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής