Δημήτρης Ν. Γεωργίου
Ελλάδα


Γεννήθηκε στις Κεχριές Ευβοίας το 1963. Από το 2015 μέχρι σήμερα είμαι Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τον Ιούνιο του 1988 μετά από εισαγωγικές εξετάσεις διορίστηκε Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ) του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τον Ιούνιο του 1992 στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών υποστήριξε τη διδακτορική διατριβή με τίτλο "Περιεκτικοί χώροι και α-ομοιομορφία" και έλαβε το βαθμό Άριστα. Από το διάστημα 1992-2010 ήταν Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πατρών. Από το 2010 έως το 2015 ήταν αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας