Χ. Αθανασόπουλος


O Χρήστος Αθανασόπουλος, κατάγεται και ζει στα Ιωάννινα με την οικογένειά του έχοντας δύο παιδιά. Ασχολείται με την ποίηση από δεκαπέντε χρόνων ερασιτεχνικά. Ονομάζει την ποίηση του βιωματική εξ αντανακλάσεως καθώς
προσπαθεί να εκφράσει σκέψεις και προβληματισμούς για την κοινωνική κατάσταση που βιώνουμε. Η γραφή του δεν στηρίζεται σε κανόνες καθώς δεν τους γνωρίζει.

Τίτλοι:
Συγγραφέας