Ανδρέας Φιλιππόπουλος - Μιχαλόπουλος


Ο Ανδρέας Φιλιππόπουλος-Μιχαλόπουλος ζει ανάμεσα στο Λονδίνο και τη Βενετία. Είναι καθηγητής θεωρίας και δικαίου, και ταυτόχρονα καλλιτέχνης με το όνομα pic-poet (www.picpoet.net). Έχει δημοσιεύσει εκτεταμένα σε διάφορες γλώσσες, με επτά θεωρητικά και ένα εικαστικό βιβλίο.

Τίτλοι:
Συγγραφέας