Βαρβάρα Δ. Γεωργοπούλου


Η Βαρβάρα Γεωργοπούλου σπούδασε Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Pierre Mendes Franceτης Γκρενόμπλ. Έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στις διεθνείς σχέσεις και πολιτικές, καθώς και διδακτορικό δίπλωμα πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με "άριστα". Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις της σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια κι έχει δημοσιεύσει άρθρα της σεελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής