Δημήτρης Μουταφίδης

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Πόνος και δημοκρατία[ Amos Oz, Αγαπητοί ζηλωτές ]"The Books' Journal" τχ.90Σεπτέμβριος 2018
Γραφές της ιστορίας και της πραγματικότητας[ Ivan Jablonka, Η ιστορία είναι μια σύγχρονη λογοτεχνία ]Περιοδικό "Πλάνη" 3/2/2018
Το καταραμένο απόθεμα μιας δεκαετίας[ Stéphane Osmont, Ανεξέλεγκτα στοιχεία ]Περιοδικό "Πλάνη" 27/6/2017