Σοφία Γκλιάτη - Χασιώτη


Η Σοφία Γκλιάτη-Χασιώτη γεννήθηκε το 1949 στο Μαρκόπουλο Μεσογείων Αττικής. Τελείωσε το 2ο Γυμνάσιο Θηλέων στο Μαράσλειο και αγγλικά στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. Χρημάτισε Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Μαρκοπούλου εκλεγμένη δύο τετραετίες. Για τρία χρόνια ασχολήθηκε με την έκδοση του μηνιαίου περιοδικού του ΚΑΠΗ Δήμου Μαρκοπούλου"Ανθηρές Σελίδες". Έχει δύο γιους και τρία εγγόνια.

Τίτλοι:
Συγγραφέας