Μαρία Ρηγοπούλου


Η Μαρία Ρηγοπούλου είναι Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών.

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Στη Σωφρονιστική Αποικία[ Franz Kafka, Στη σωφρονιστική αποικία ]Περιοδικό "The Art of Crime" τχ.2Μάιος 2017