Χρήστος Ε. Μπουτάτος


Ο συγγραφέας Χ. Ε. Μπουτάτος είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από το 2009 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών "Management & Strategy, MSc" από το London School of Economics & Political Science (LSE) του Λονδίνου. Πλέον δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επιχειρηματίας στην Ελλάδα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας