Γεωργία Χρ. Νικολετσέα


Η Γεωργία Χρ. Νικολετσέα εργάζεται στην Πάτρα ως φιλόλογος Μ.Ε. Αποφοίτησε από το τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στη συνέχεια έγινε δεκτή στον ΙΙΙ κύκλο σπουδών του Πανεπιστημίου PaulVal?ry - Montpellier III, όπου της απονεμήθηκε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (D.E.A) "DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES / HISTOIRE ETCIVILISATIONS / ETUDES GRECQUES".
Στο ίδιο πανεπιστήμιο, παρουσίασε διατριβή με τίτλο: La conception del'individu chez les historiens Grecs: Herodote, Thucydide, Xenophon (Ελληνικός τίτλος: Η σύλληψη της έννοιας του ατόμου στους αρχαίους Έλληνες ιστορικούς. Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφώντας).

Τίτλοι:
Συγγραφέας