Βασιλική Παπατσίμπα


Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2002 εργάζεται ως νηπιαγωγός στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας