Βασίλειος Η. Αλεβίζος
Ελλάδα


Ο Βασίλειος Αλεβίζος γεννήθηκε στη Βελιγοστή Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και ειδικεύτηκε στη Νευρολογία-Ψυχιατρική στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο.

Μετεκπαιδεύτηκε επί διετία στο Institute of Psychiatry του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου µε υποτροφία του ΙΚΥ. Σταδιοδρόµησε στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο και επιτέλεσε µακρό κλινικό, οργανωτικό και ερευνητικό – συγγραφικό έργο. Αποχώρησε το έτος 2005 ως Αν. Καθηγητής. Μέλος 12 Ελληνικών και 5 διεθνών επιστηµονικών εταιρειών. Έχει δηµοσιεύσει 170 περίπου επιστηµονικές εργασίες στον διεθνή επιστηµονικό τύπο και 160 περίπου Ελληνικές. Έχει πραγµατοποιήσει 120 περίπου ανακοινώσεις σε διεθνή και άνω των 100 σε Ελληνικά συνέδρια Έχει πραγµατοποιήσει άνω των 300 επιστηµονικές διαλέξεις και εισηγήσεις σε διάφορες επιστηµονικές εκδηλώσεις. Το επιστηµονικό του έργο έχει διεθνώς αναγνωριστεί µε 700 περίπου αναφορές από ξένους συγγραφείς στη διεθνή βιβλιογραφία.

Υπήρξε ιδρυτικό µέλος και επί 18ετία µέλος του ∆.Σ. της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, από τους πρωτεργάτες της σύνταξης και της έκδοσης του Εθνικού Συνταγολογίου και των επανεκδόσεών του, επί 10ετία µέλος της Επιτροπής Εγκρίσεων του ΕΟΦ, µέλος της συντακτικής επιτροπής του Νόµου 2071/92 για την ακούσια νοσηλεία, οργανωτής και συνοργανωτής επιστηµονικών συνεδρίων και σεµιναρίων, µέλος εξεταστικών επιτροπών χορήγησης ειδικότητας Ψυχιατρικής, από 3ετίας πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας κ. ά. Έχει συµβάλει στην εκπόνηση 31 διδακτορικών διατριβών. Έχει προβεί σε παρεµβάσεις στα ΜΜΕ για θέµατα ψυχιατρικά και ιατροκοινωνικά. Έχει συγγράψει κεφάλαια σε πολυσυγγραφικά βιβλία και έχει εκδώσει βιβλίο µε τίτλο «Άγχος: Ιατρικές και Κοινωνικές ∆ιαστάσεις» (ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, 2008, σελ. 522).

(Πηγή: "Εκδόσεις iWrite", 2022)

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια