Παύλος Χαραμής
Ελλάδα


Ο Παύλος Χαραμής είναι Πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας (Ο.Λ.Μ.Ε.).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση