Μαρία Ζαγκλαρά

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Poetica Povera[ Σόνια Μασσάρου, Poetica Povera ]Περιοδικό "Καρυοθραύστις" τχ.5Σεπτέμβριος 2020
Οι λέξεις, Έσχατη υπόσχεση, στην ποιητική γεωγραφία του Μάρκογλου[ Πρόδρομος Χ. Μάρκογλου, Έσχατη υπόσχεση ]Περιοδικό "Καρυοθραύστις" τχ.4Απρίλιος 2020