Δημήτρης Καλτσώνης
Ελλάδα


Ο Δηµήτρης Καλτσώνης είναι αναπληρωτής καθηγητής Θεωρίας Κράτους και Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γεννήθηκε το 1967 στον Πειραιά. Το 1996 αναγορεύτηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών στην κοινωνιολογία του δικαίου. Έχει δηµοσιεύσει διάφορα άρθρα και τις µονογραφίες:
- "Η κυβέρνηση της "Λαϊκής Ενότητας" στη Χιλή 1970-1973", ηλεκτρονική έκδοση, Εργατικός Αγώνας, 2012
- "Το δίληµµα της Μπολιβαριανής Δηµοκρατίας - Κράτος και δίκαιο στη Βενεζουέλα του Ούγκο Τσάβες", Ξιφαράς, 2010
- "Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία, τ. Ι, 1821-1940", Ξιφαράς, 2009
- "Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία, τ. ΙΙ, 1941-2001", Ξιφαράς, 2010
- "Δίκαιο - κοινωνία - τάξεις", Σύγχρονη Εποχή, 2005
- "Το δικαστήριο από την πρωτόγονη κοινωνία στην αταξική", Σύγχρονη Εποχή, 2002
- "Κράτος και ανενέργεια του νόµου", Αντ. Σάκκουλας, 1998
- "Τo Σύvταγµα στη λεvιvιστική σκέψη", Σύγχρovη Επoχή, 1997.
κ.ά.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση