Στυλιανός Γιαλιάς
Ελλάδα


Ο Στυλιανός Γιαλιάς γεννήθηκε στο χωριό Διευχά της Χίου στις 15 Μαΐου 1948.
Τελείωσε το σχολείο του χωριού του το 1959 και εν συνεχεία φοίτησε στην Α' Τάξη του Γυμνασίου Βολισσού. Έκανε μεταγραφή στο Γυμνάσιο Αρρένων Χίου το 1960 και τελείωσε το Λύκειο Αρρένων Χίου στις 16 Ιουνίου 1966. Διάλεξε το ναυτικό επάγγελμα αμέσως μετά την αποφοίτηση του. Πρωτοταξίδεψε με το Δ/Ξ "DONA YOULA" από την 1η Ιουλίου 1966 έως τις 25 Νοεμβρίου 1970. Πέρασε στο πλοίο αυτό τις ειδικότητες του δοκίμου, του Ναύτη και απολύθηκε με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου. Πήρε το δίπλωμα του Ανθυποπλοιάρχου τον Απρίλιο του 1971 και υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στο Ο/ Γ "ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ" και Δ/ξ "Ναυτοκρατουσα". Απολύθηκε τον Ιούλιο του 1973 και συνέχισε την ναυτική σταδιοδρομία. Το 1976 πήρε το δίπλωμα του Υποπλοιάρχου και το 1981 του πλοιάρχου. Από τότε πλοιάρχησε σε όλους τους τύπους των εμπορικών πλοίων. Συνταξιοδοτήθηκε το 2001 και από τότε ασχολείται με την συγγραφή των αναμνήσεών του και την ανατροφή των εγγονών του.

Τίτλοι:
Συγγραφέας