Δημήτριος Καγκελάρης


Ο Δημήτριος Καγκελάρης γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) στο γνωστικό του αντικείμενο. Είναι κάτοχος Πανεπιστημιακής Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική καθώς και στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων. Είναι μόνιμος εκπαιδευτικός στη δημόσια εκπαίδευση. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη συμβουλευτική, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Σε αυτά τα θεματικά πεδία έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Τίτλοι:
Συγγραφέας