Δ. Τάσσης


Ο Δ. Τάσσης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός και προσομοίωση υλικών και διατάξεων μικρο-νανο-ηλεκτρονικής.

Τίτλοι:
Συγγραφέας