Γιάννης Λαμπρόπουλος

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Οι μορφές του μετανάστη στην τριλογία του Δημήτρη Νόλλα, "Δύσκολοι καιροί"[ Δημήτρης Νόλλας, Το ταξίδι στην Ελλάδα ]Περιοδικό "Πόρφυρας" τχ.168Απρίλιος-Ιούνιος 2019