Λευτέρης Πετρόπουλος

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Σκοτώνουν ένα παιδί[ Serge Leclaire, Σκοτώνουν ένα παιδί ]Περιοδικό "Σύναψις" τχ.52Ιανουάριος-Μάρτιος 2019