Κωστόπουλος Ν.


Ο Νίκος Κωστόπουλος τελείωσε τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και είναι απόφοιτος του Τμήματος Γερμανικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα παρακολούθησε σπουδές Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Feruniversitaet Hagen της Γερμανίας και είναι κάτοχος Μ.Β.Α. από το Zurich Elite Business School στην Ελβετία. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών στο ΕΚΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση στο Πανεπιστήμιο Neapolis της Κύπρου.
Προέρχεται από τον χώρο των Επιχειρήσεων όπου εργάζεται μέχρι σήμερα ως Στέλεχος και Σύμβουλος Διοίκησης σε Μικρομεσαίες και εισηγμένες επιχειρήσεις, όπως Planet, Δ.Ε.Η. και Dialect Technologies. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Planner - μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδoς, Ειδικός Σύμβουλος της Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Διαθέτει εμπειρία σε μελέτες αναδιοργάνωσης υπηρεσιών, επιχειρησιακά σχέδια και έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά διαπεριφερειακά προγράμματα, καθώς και σε μελετητικά έργα κυρίως στις χώρες της Νότιο-ανατολικής Ευρώπης.
Διετέλεσε πρώτος Γραμματέας Επιστημονικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας.

Τίτλοι:
Επιμελητής