Δήμητρα Ιωαννίδη


Η Δήμητρα Ιωαννίδη ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές σπουδές της στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχοντας επιλέξει τη Νεοελληνική-Βυζαντινή κατεύθυνση. Έχει ειδικευτεί στη Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων και στη Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια και παράλληλα τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη συγγραφή φιλολογικών βοηθημάτων και εκπονεί μελέτες λαογραφικού περιεχομένου. Εργάζεται σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και σεμινάρια διδακτικής των φιλολογικών μαθημάτων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας