Νικόλαος Κατσούλας


Ο Νικόλαος Κατσούλας, γεωπόνος με διδακτορικό στις γεωπονικές επιστήμες, είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστη­μίου Θεσσαλίας. Εξειδικεύεται στις τεχνολογίες των θερμοκηπίων και διδάσκει τα μαθήματα "Γεωργικές κατασκευές - θερμοκήπια" και "Τεχνολογίες θερμοκηπίων" στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κύρια θέματα της έρευνάς του είναι: ο σχεδιασμός, η διαχείριση, ο έλεγχος και η προσομοίωση θερμοκηπίων και διχτυοκηπίων, τα υδροπονικά συστήματα, οι αυτοματισμοί και οι εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας στα συστήματα ελεγχόμενης παραγωγής. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις τεχνολογίες θερμοκηπίων, και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 200 άρθρα και μελέτες.

Τίτλοι:
Μεταφραστής