Randall G. Holcombe


Ο Randall G. Holcombe είναι Καθηγητής Οικονομικών στην έδρα DeVoe Moore του Florida State University, όπου υπηρετεί από το 1988. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Public Choice Society και της Society for the Development of Austrian Economics. Έχει γράψει περισσότερα από 150 επιστημονικά άρθρα, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και 15 βιβλία μεταξύ των οποίων: "The economic Foundations of Government" (1994), "From Liberty to Democracy" (2002) και "Producing Prosperity" (2013). Οι κύριες περιοχές έρευνάς του είναι η δημόσια οικονομική και η οικονομική ανάλυση των ζητημάτων δημόσιας πολιτικής.

Τίτλοι:
Συγγραφέας