Αντώνης Αδάμ


O Αντώνης Αδάμ είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την οικονομική πολιτική, τη δημόσια επιλογή, και την πολιτική και οικονομική ανάπτυξη. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών για τη δημόσια επιλογή σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά όπως Public Choice, European Journal of Political Economy κ.ά.

Τίτλοι:
Επιμελητής