Γιάννης Πέτσας


Ο Γιάννης Πέτσας είναι διδάκτωρ σωφρονιστικής πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εστιάζουν σε ζητήματα σωφρονιστικής πολιτικής με έμφαση στη μεταχείριση των ανηλίκων και νεαρών κρατουμένων, την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σε σωφρονιστικά καταστήματα και την κοινωνική επανένταξη. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε εγχώρια επιστημονικά περιοδικά. Έχει εργαστεί σε προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά με τα δικαιώματα των κρατουμένων, σε προγράμματα επανένταξης νεαρών κρατουμένων, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας