Κωνσταντίνος Τσιπλίδης


Ο Κωνσταντίνος Τσιπλίδης είναι Καθηγητής Πληροφορικής στη μέση εκπαίδευση. Είναι πτυχιούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και υποψήφιος διδάκτορας στο ίδιο Τμήμα. Πεδίο έρευνας όπου δραστηριοποιείται είναι ο προγραμματισμός και η επίλυση προβλημάτων στον χώρο των επιστημονικών υπολογισμών και της βελτιστοποίησης, ενώ στα ενδιαφέροντά του συγκαταλέγεται και η εκπαίδευση μαθητών στην ανάπτυξη εφαρμογών σε Python σχετικών με τη ρομποτική και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων που έχουν κυκλοφορήσει από διεθνείς εκδοτικούς οίκους. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τίτλοι:
Συγγραφέας