Σωκράτης Κοσμίδης


Ο Σωκράτης Κοσμίδης ήταν υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος. Γεννήθηκε το 1898 στη Σμύρνη και πέθανε τον Ιούνιο του 1969, σε ηλικία 71 ετών. Τον Απρίλιο του 1941, κλήθηκε από τη Διοίκηση της Τράπεζας να συμμετάσχει στην αποστολή μεταφοράς του ελληνικού χρυσού εκτός της κατεχόμενης Ελλάδας. Τα επόμενα χρόνια, ακολουθώντας τη διαδρομή της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης και της Διοίκησης της Τράπεζας, εργάστηκε σε όλους τους σταθμούς της πορείας αυτής και επέστρεψε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1945. Το 1941 τιμήθηκε από τον Βασιλιά Γεώργιο Β΄ με τον Αργυρό Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρος.

Τίτλοι:
Συγγραφέας