Νόνη Καραγιάννη

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η γνώση ως αντίδοτο στον «πόλεμο»[ Άρης Ι. Στυλιανού, Ο Σπινόζα και η δημοκρατία ]"Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα" 5/4/2020