Δήμητρα Δημητρίου


Η Δήμητρα Δημητρίου είναι δρ Συγκριτικής Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Paris-Sorbonne - Paris IV) και μέλος στο Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Το γυναικείο είναι πολιτικό[ Κωνσταντία Σωτηρίου, Πικρία χώρα ]"Η Εποχή" 18/4/2020