Δωρίτα Μαρκαντώνη


Η Δωρίτα Μαρκαντώνη γεννήθηκε στη Λεµεσό και αποφοίτησε από το Λανίτειο Λύκειο. Στη συνέχεια, φοίτησε στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο αποφοίτησε µε Άριστα. Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση και εργάζεται ως εκπαιδευτικός. Στο µεταπτυχιακό της ασχολήθηκε ιδιαίτερα και µε το κοµµάτι του Σχολικού Εκφοβισµού. Ακολούθως, παρακολούθησε σεµινάρια στην Κύπρο και το εξωτερικό, και ασχολήθηκε εκτενώς µε το κοινωνικό αυτό φαινόµενο. Συµµετείχε σε έρευνες και έδωσε αρκετές διαλέξεις επί του θέµατος σε παγκύπρια, πανελλήνια και διεθνή συνέδρια.
Αρθρογράφησε σε πληθώρα διαδικτυακών και έντυπων εφηµερίδων, ενώ, µέσω της πρωτότυπης διαδικτυακής της σειράς, ασχολήθηκε µε διάφορα κοινωνικά θέµατα αλλά και µε θέµατα που αφορούν τα παιδιά. Ακόµα, προχώρησε και στη µελέτη του φαινοµένου του Εργασιακού Εκφοβισµού (Mobbing) για το οποίο επίσης έδωσε διαλέξεις. Έχει, παράλληλα, έντονη φιλανθρωπική δράση σε πολλούς κοινωφελείς συνδέσµους και οργανισµούς, όντας εθελόντρια. Σήµερα, διατελεί µέλος του διοικητικού συµβουλίου του Συνδέσµου Γονέων και Φίλων Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες.

Τίτλοι:
Συγγραφέας