Στάλω Λέστα


Η Στάλω Λέστα ενασχολείται µε τον ακτιβισµό σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και κοινωνικής δικαιοσύνης από το 2000 κυρίως µέσω της ενασχόλησης της ως ερευνήτρια, εκπαιδεύτρια και εµψυχώτρια οµάδων. Είναι εκπαιδευµένη στην προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία και είναι επίσης πιστοποιηµένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Εστιάζει σε θέµατα που αφορούν τη διαφορετικότητα, το ρατσισµό, την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ενδυνάµωση των νέων, την ισότητα των φύλων, τις έµφυλες ταυτότητες, την έµφυλη βία, τη σεξουαλικότητα, το σεξουαλικό προσανατολισµό και την οµοφοβία/τρανσφοβία και έχει εκδώσει διάφορα ακαδηµαϊκά άρθρα και εκπαιδευτικά εγχειρίδια στα πιο πάνω θέµατα. Είναι εξωτερική συνεργάτις διαφόρων Οργανισµών της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς κρατικών οργανισµών όπως είναι το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου, ο Οργανισµός Νεολαίας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας. Είναι επίσης εξωτερική σύµβουλος σε προγράµµατα Ευρωπαϊκών Οργανισµών όπως το European Institute of Gender Equality, το Mutual Learning Program in Gender Equality of the Directorate of Justice και το International Planned Parenthood Organization-Europe.

Τίτλοι:
Συγγραφέας