Ιωάννης Ρήγας


Ο Ιωάννης Ρήγας είναι ανεξάρτητος ερευνητής. Είναι απόφοιτος της σχολής Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε µεταπτυχιακές σπουδές στα θέµατα Φύλου και Μ.Μ.Ε. (University of Sussex) καθώς και στις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (University of Wales). Το επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος διασχίζει εγκάρσια τον Κριτικό Μετανθρωπισµό, τους Νεοϋλιστικούς Φεµινισµούς, τις σπουδές Deleuze & Guattari, τη Σχιζοανάλυση και Ψυχανάλυση, τη διεπιστηµονική Ροµποτική, τις σπουδές Χώρου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας