Μαρίνα Σούνογλου


Η Μαρίνα Σούνογλου είναι απόφοιτη της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώµατος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, στο οποίο έχει εκπονήσει µεταδιδακτορική έρευνα στα Ανθρώπινα Δικαιώµατα και την υποδοχή των προσφύγων µαθητών στο σχολείο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Ανθρώπινα Δικαιώµατα και σε ζητήµατα ευάλωτων οµάδων. Έχει δηµοσιεύσει ερευνητικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Έχει συµµετάσχει σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια.

Τίτλοι:
Συγγραφέας