Νίκος Σγουρομάλλης

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η παρουσία των ζώων στο διηγηματογραφικό έργο του Γιώργου Σκαμπαρδώνη[ Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Επί ψύλλου κρεμάμενος ]Περιοδικό "Πόρφυρας" τχ.171Ιανουάριος-Μάρτιος 2020