Παναγιώτης Βάβαλος


Ο Παναγιώτης Βάβαλος γεννήθηκε το 1992 και µεγάλωσε στην Αλεξανδρούπολη. Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής και Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Με τη συγγραφή άρχισε να ασχολείται συστηµατικά κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Διηγήµατά του έχουν συµπεριληφθεί στα συλλογικά έργα "Μετά το τέλος" και "Το έπος της Φαντασίας IV: Η Κατάρα" των εκδόσεων iWrite και στις ανθολογίες "Τα µπλουζ της πόλης ΙΙ" και "Θρύλοι του Σύµπαντος ΙΧ".

Τίτλοι:
Συγγραφέας