Δήμητρα Ακριτίδου


Η Δήµητρα Ακριτίδου είναι διδάκτωρ του τµήµατος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει µεταπτυχιακό στη Διοίκηση Πολιτισµικών Μονάδων. Είναι πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήµης Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς και Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Ρόδου. Διετέλεσε διευθύντρια σχολικών µονάδων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ), και δηµοσίου σχολείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Δίδαξε ως λέκτορας (ΠΔ407) στο τµήµα Βαλκανικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας, και υπήρξε επιστηµονικός συνεργάτης στο µεταπτυχιακό της Εκπαιδευτικής Ηγεσίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου. Είναι καθηγήτρια Προγραµµάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Σήµερα είναι Αντιδήµαρχος Παιδείας του Δήµου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος των Νοµικών Προσώπων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας