Αντώνης Κερασνούδης


Ο Αντώνης Κερασνούδης αντιλαμβάνεται τη φιλοσοφία ως έναν ζώντα οργανισμό, ο οποίος πρωτογεννήθηκε στην Αρχαία Ελλάδα, ωρίμασε στη Ρώμη και μετουσιώθηκε στην Ευρώπη του Διαφωτισμού. Ξεκίνησε το ταξίδι αναζήτησης από τις Σέρρες, προσπάθησε να αποκρυπτογραφήσει τα μυστικά της Νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Ruhr, του Bochum της Γερμανίας. Συνεχίζει να ζει στις Σέρρες, όπου ιχνηλατεί τη φιλοσοφία, όχι στα ράφια των βιβλιοπωλείων, αλλά μέσα από την ιατρική παρατήρηση των ανθρωπίνων ψυχών. Διδάσκεται καθημερινά από τις ιστορίες ζωής, αλλά και από τη γλώσσα των σωμάτων που νοσούν.

Τίτλοι:
Συγγραφέας