Μαρία Λιάπη
Ελλάδα


Η Μαρία Λιάπη είναι κοινωνιολόγος-ερευνήτρια και εμπειρογνώμονας ισό��ητας και θεμάτων φύλου. Ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Γυναικείων Μελετών και Ερευνών "ΔΙΟΤΙΜΑ", στο πλαίσιο του οποίου, από το 1989, συμμετέχει στην εκπόνηση μελετών και κοινωνιολογικών ερευνών σχετικά με θέματα φύλου στην απασχόληση, την εκπαίδευση/κατάρτιση, την κοινωνική πολιτική, τη συμμετοχή στη δημόσια σφαίρα, την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κ.ά. Από το 1997 ασχολείται συστηματικά με την έρευνα σε θέματα μετανάστευσης και ήταν επιστημονική υπεύθυνη για την Ελλάδα των διακρατικών ερευνών EthnoGeneration και FeMiPol με αντικείμενο τις διαδικασίες ένταξης μεταναστών/-τριών με την έμφυλη διάσταση. Επίσης, ανέλαβε την επιστημονική ευθύνη και το συντονισμό προγραμμάτων συμβουλευτικής της απασχόλησης, ενδυνάμωσης και ένταξης των γυναικών -ειδικά των μεταναστριών- στην αγορά εργασίας. Συμμετέχει ενεργά στην προώθηση των δικαιωμάτων των μεταναστριών μέσα από το Δίκτυο Ενίσχυσης και Στήριξης Μεταναστριών (ΔΕΣ Με).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Καθημερινές πράξεις και αντικείμενα στο έργο του Κ. Γ. Καρυωτάκη[ Κώστας Γ. Καρυωτάκης, Ποιήματα ]Περιοδικό "Πόρφυρας" τχ.177Ιανουάριος-Ιούνιος 2022