Θεόδωρος Φλωρίδης


Ο Θεόδωρος Φλωρίδης είναι δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Έχει διδάξει σε γενικές τάξεις και Τμήματα Ένταξης, διετέλεσε διευθυντής σε δημοτικά σχολεία, και την παρούσα περίοδο είναι Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας