Χρήστος Ποζίδης


Ο Χρήστος Ποζίδης γεννήθηκε το 1992 στην Κέρκυρα. Εργάζεται ως Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής
και είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία’ του
Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση