Στέλιος Β. Σκοπελίτης
Ελλάδα


Ο Σ. Β. Σκοπελίτης γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1942.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Φωτογράφος
Επιμέλεια