Σιδηρούλα Ζιώγου - Καραστεργίου
Ελλάδα


Η Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου είναι καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και τα αντικείμενα διδασκαλίας είναι: Ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης με έμφαση στον εκτός συνόρων Ελληνισμό, Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία με έμφαση στην ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης, Εκπαίδευση και Φύλο: Η διάσταση του φύλου στην παιδαγωγική θεωρία και εκπαιδευτική πράξη διαχρονικά. Σ' αυτά τα αντικείμενα έχει πολλά δημοσιεύματα,

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής
Υπεύθυνος Σειράς