Κωνσταντίνος Γ. Μπίκος
Ελλάδα


Ο Κωνσταντίνος Μπίκος είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Παιδαγωγικής της ίδιας σχολής, με δευτερεύοντες κλάδους την Ψυχολογία και τη Φιλοσοφία της Επιστήμης. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή του Φράιμπουργκ της Γερμανίας, όπου αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Φιλοσοφίας. Εργάστηκε ως λέκτορας και επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Φλώρινας και ως αναπληρωτής καθηγητής της Σχολικής Παιδαγωγικής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Από το 2005 εργάζεται ως αναπληρωτής καθηγητής της "Σχολικής Παιδαγωγικής και των Νέων Τεχνολογιών" στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. και είναι διευθυντής στο 2° Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, στη μετεκπαίδευση και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Τα ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται στις κοινωνικές σχέσεις και την αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη, στην προβληματική της εισαγωγής των υπολογιστών στο σχολείο, όπως και στην κατάρτιση και το ρόλο του εκπαιδευτικού.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής